Bilgi Edinme Birimi'nin Görevleri

Bilgi Edinme Birimi’nin Görevleri

 

 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 • Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır. 
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde İstanbul Liman Başkanlığı bünyesinde Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur. Birimimiz vasıtasıyla İstanbul Liman Başkanlığı’ndan bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımız başvurularını Birimimize şahsen, faks veya internet yoluyla yapabileceklerdir. Birimin görevleri şu şekildedir:
 • Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde işlem yapmak.
 • Basın ve Halkla İlişkiler ile ilgili işlemler.
 • Temsil, Tören, Ağırlama, Protokol İşlemleri.
 • Şikâyetlerin takip edilmesi, cevaplandırılması
 • BİMER üzerinden gelen bilgi edinme, şikâyet başvuruları,
 • İBB Beyaz masadan gelen talepler
 • Valilik üzerinden gelen bilgi edinme işlemleri
 • İlgili soru önergelerine cevap hazırlamak,
 • Kalite yönetim sistemi çalışmalarını yürütmek,
 • Gerektiğinde liman başkanı adına toplantılara katılmak,
 • Heyetlerle veya heyetler arası görüşmelerde koordinasyonu sağlamak
 • Liman Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.