Gemi Adamları Servisi'nin Görevleri

Gemi Adamları Servisi’nin Görevleri

·         Sınavlı/sınavsız tayfa işlemleri

·         Sınavlı/sınavsız zabitan işlemleri

·         Gemiadamı Deniz Hizmet Hesabı

·         Gemiadamı Cüzdan İlk/Yenileme/Zayi İşlemleri

·         Yeterlik Belgesi zayi/yenileme işlemleri

·         İlk/yenileme/zayi STCW İşlemleri.

·         İlk/yenileme/zayi Telsiz İşlemleri (GOC/ROC/REO)

·         Amatör Denizci işlemleri

·         Profesyonel Sualtı Adamı ve Balık Adam Belgesi İşlemleri

·         Kılavuz Kaptan Yeterlik Belgesi Düzenleme İşlemleri

·         STCW Değerlendirme Sınavına Sevk İşlemleri

·         Yabancı ülke ehliyetine sahip gemiadamlarına uygunluk (endorsement) belgesi işlemleri

·         Eğitim Kurumlarının denetim işlemleri

·         Gemiadamları Eğitim Bilgi Sisteminden denetim işlemleri

·         Kurs Başarı Belgelerinin Sistemden Kontrolü ve Onaylanması

·         Eğitim Kurumlarındaki eğitim sonundaki sınavlara komisyon üyesi olarak katılmak

·         Gemiadamları sicil nakil işlemlerini yapmak.

·         Liman Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,