Personel ve Destek Hizmetleri

Personel ve Destek Hizmetleri Servisi’nin Görevleri

  • Personelin; izin, atama, görevlendirme, özlük işlemleri,
  • Elektronik ortamda şifre iptal ve yetki tanımlama işlemleri,
  • Göreve başlama/ayrılma/tebliğ/tebellüğ işlemleri,
  • Taşınır işlemleri,
  • Bütçe, ödemeler, maaşlar/sosyal yardımlar/tazminatlar/sgk işlemleri
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği işlemleri
  • Bekçi-güvenlik hizmetleri
  • Afet ve acil durum işlemleri,
  • Hizmet içi eğitim işlemleri
  • Döner sermaye işletmesi ile ilgili işlemler
  • Genel evrak işlemleri
  • Arşiv işlemleri
  • Hizmet alım işlemler
  • TODAİE nin düzenlediği eğitim faaliyetlerine katılacak personel işlemlerini koordine etmek,
  • Üniversite öğrencilerinin staj hizmetlerine ilişkin işlemlerini koordine etmek,
  • Yargı kararlarını takip etmek ve ilgili işlemleri yürütmek
  • Personelin; disiplin cezaları, mal beyanları, pasaport işlemleri, sicil dosyaları, emeklilik işlemleri, kimlik kartı işlemleri, başka kurumlara nakil ve dosya devri işlemlerini yapmak, Lojman taleplerini işlemleri
  • Personelinin izin ve rapor işlemlerinin takibi
  • Aylıklı ve Aylıksız izinler, Yurtdışı izinler, Doğum izni ve Askerlik izinlerinin
  • onayını almak
  • Personel giriş çıkış imza föy takibi
  • Personel nakil bildirim işlemleri,
  • Arazi tazminatları ödemeleri
  • Mahkeme kararları ile oluşan kişi borç/alacak işlemleri
  • Yurtdışı geçici görev yollukları, Sürekli görev yollukları ile ilgili işlemler
  • Aile durum bildirimi ve aile yardım bildirimleri
  • Yıl sonunda taşınır mallara ait yıl sonu işlemleri
  • Bütçe işlemleri (ödenek talep, takip , planlama, bütçe hazırlama,3’er aylık ve yıllık Bütçelerin hazırlanması
  • Aylık tablolar, Nakit talep formu, harcamalar tablosu hazırlanması ve bakanlığa bildirilmesi.
  • Mühür işlemlerinin takibi.
  • Resmi posta pulu tedarik işlemleri
  • Her türlü ilan giderleri (resmi ilanlar ve ödemeleri)
  • Elektrik, jeneratör ve UPS işleri bakım onarım ve takibi.
  • Bilgi İşlem  işlemleri.
  • Elektronik Cihazların donanımsal işlemleri, dağılımı ayarlanması ve kurulumu.
  • Belgenet elektronik belge yönetim sistemi.
  • Taşınır kayıtlar, ayniyat deposu  malzeme talep giriş çıkışlar.
  • WEB sitemizin güncellenmesi.
  • IP telefon ve santral sistemlerinin yetki ve local işlemleri.
  • Temizlik Firması (uyum sosyal)  işlemleri
  • Araç kiralama  işlemleri
  • Elektronik kapı parmak izleri geçişler ve programın takibi.
  • Numaratör sistemi kontrol ve takibi.
  • Güvenlik kamera kayıt sistemi ve kontrolü.
  • Özel güvenlik hakkındaki tüm yazışmalar.
  • Güvenlik Nöbet Çizelgesini hazırlanması.
  • Güvenlik yenileme Eğitim ve Kurslar (Atışlar ,Silah Ruhsatları ve  çalışma izni).
  • Koruma planları.
  • Kaptan Talimatları.
  • Detay –Özel-Milli Alarm ve Alarm tedbirleri – sefer görev emirleri – Sabotaja karşı koruma planları ve yönerge işlemleri
  • Afet ve Acil durum Plan işlemleri
  • Liman Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.