Faydalı Linkler
Online İşlemler
● Bilgi Edinme Online Başvuru
● Gemi İsim İşlemleri
● Gemiadamı Yeterlilik Belge Doğrulama
● Gemi Belgeleri Doğrulama
● Gemi Acenteleri Yetki Belgesi Sorgulama
 
Kıyı Tesisi İşletme İzin İşlemleri
Limanlar Kanunu
Kıyı Kanunu
İmar Kanunu
Kıyı Tesisi İşletme İzin Yönetmeliği

2011-5 Sayılı Genelge

Düzenli Hat İzin İşlemleri
Deniz Yolu İle Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik
07.12.2010 tarihli yazı
Uygulama Talimatı
Düzenli sefer izni ilk talep veya yenileme başvuru dilekçe örneği
Düzenli sefer izni almış bir gemiye yeni hat ilavesi dilekçe örneği
Liman Başkanlığı’ndan alınacak uygunluk raporu için dilekçe örneği
Liman Başkanlıklarınca düzenlenecek Gemi - Liman Uygunluk Raporu Örneği
Geminin üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk sigortasını yapan firma tarafından verilecek taahhütname örneği
Liman/iskele işletici kuruluş tarafından verilecek yazı örneği
Deniz yolu yolcu taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

ISPS Kod İşlemleri
Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği
Uygulama Talimatı
Genelgeler / Duyurular
ISPS Kod (Türkçe)
ISPS Kod Kapsamında Güvenli Liman Tesisleri Kod ve Detayları

 

IMDG Kod İşlemleri
IMDG Kod Yönetmeliği

 

OPRC & HNS İşlemleri
DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE
ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN
TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN